Thang Tải Người

Những thiết kế phòng thang của chúng tôi phần lớn đáp ứng được những yêu cầu đa dạng và phong phú của khách hàng. Đặc biệt là ứng dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại và đọ an toàn cao trong suốt quá trình hoạt động.

Liên Hệ CHúng Tôi

Địa chỉ K33/27 Hải Hồ, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Phone 0848 122 339
Mail phugiahungelevator@gmail.com

© Copyrights 2017 Phú Gia Hưng Design by Vietstar media